Postulat


Każdy ma swoje wizje i wyobrażenia na temat życia zakonnego. Jedne są bardzo barwne, dyktowane stereotypowym myśleniem, drugie bliższe temu jak jest w rzeczywistości. Ktoś, kto odpowiada na dar powołania ma możliwość pierwszej konfrontacji własnej wizji zakonu z tym jak naprawdę, kiedy pierwszy raz przekracza furtę klasztorną, czyli w postulacie, na samym początku drogi zakonnej.


Postulat jest pierwszym etapem formacji w Zakonie Braci Mniejszych i jest to okres jednego roku, który daje możliwość przekonania się o słuszności swojej decyzji kroczenia za Jezusem Chrystusem idąc drogą ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Rozpoczyna się czas pogłębiania życia duchowego, relacji międzyludzkiej, bliższego poznania siebie, by odpowiednio przygotować się na okres nowicjatu. W postulacie nie składamy żadnych ślubów zakonnych, a raczej przygotowujemy się do nich. Jest to czas przypatrywania się, obserwacji siebie, wspólnoty, zapatrzenia w Boga.W tym czasie, jeszcze bez habitu, wchodzimy w rytm życia klasztornego, poznajemy porządek dnia, modlitw brewiarzowych i konwentu.


Odpowiedzialnym za formację osób, które przychodzą do postulatu jest o. Magister. To głównie on wprowadza młodych w życie franciszkańskie. Przykładem i radą służą również bracia i ojcowie z całej wspólnoty zakonnej. Młody człowiek widząc życie braci, widzi i dostrzega wzorce, jakie można naśladować.

Dzień w postulacie rozpoczynamy o godzinie 5:30, pół godziny później rozpoczynamy modlitwy poranne i jutrznię, następnie jest w planie dnia Eucharystia – stanowi centrum i jest, a raczej powinna być najważniejszym punktem dnia. W niedziele i święta wstawanie jest później. Dzień kończymy kompletą i spoczynkiem o 22:00.


Program dnia jest tak ułożony, aby był czas zarówno na modlitwy, jak i na wykłady oraz pracę. Przedmioty wykładane w postulacie mają na celu przygotowanie do studiów filozoficzno-teologicznych, poszerzyć wiedzę chrześcijańską. Poznajemy wtedy bliżej postać przedmiot naszego Ojca św. Franciszka, by móc wcielać w życie jego ideały. Temu poznaniu ma służyć franciszkanizm. Ponadto uczymy się języka angielskiego, mamy lekcje śpiewu, wprowadzenie w chrześcijaństwo.
W pracy nie ograniczamy się jedynie do tego, co trzeba zrobić wokół naszego klasztoru, ponieważ życie jest o wiele bogatsze i jesteśmy otwarci na różne inne posługi. W tym wszystkim kierujemy się służbą drugiemu człowiekowi.

Postulat prowincji św. Jadwigi znajduje się w Kłodzku. Dogodne położenie pozwala, by odbywać piesze wędrówki górskie, na które również znajdujemy czas na tym etapie formacji. Spotkanie i dostrzeżenie Boga w naturze, wędrując górskim szlakiem, może bardzo ubogacić.
Boże Narodzenie, czy okres Zmartwychwstania Pańskiego postulanci spędzają w domach rodzinnych, jest też czas na urlop wakacyjny.

Rozwojowi ducha pomaga stały spowiednik, którym jest ojciec duchowny, przydzielony specjalnie do wspólnoty postulanckiej. Troszczy się o formację, służy radą, rozmową i głosi postulantom wykłady ascetyczne raz w tygodniu. Raz w miesiącu odbywa się dzień skupienia. 

To, co się zaczyna w postulacie będzie promieniować na całe życie franciszkańskie. Jest to początek drogi, jakże ważne i potrzebne jest dobre wykorzystanie tego czasu, jaki jest dany osobie wstępującej w szeregi Braci Mniejszych. Już wówczas uczymy się bycia autentycznymi świadkami Chrystusa.

Postulat
Pl. Franciszkański
57-300 Kłodzko

tel. 074/ 867 2830

 

Czekamy na wasze zaproszenia
 
 
 
jesteś 151434 odwiedzający (352556 wejścia) Zapraszamy ponownie
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja