Juniorat

Czym jest juniorat braci zakonnych? – juniora jest etapem formacji, przygotowującym brata zakonnego do złożenia ślubów wiecznych w Zakonie Braci Mniejszych i do jego przyszłej posługi na rzecz wspólnoty poprzez te wszystkie zajęcie, które nie są powiązane ze święceniami kapłańskimi, których bracia nie przyjmują.

Przygotowanie to odbywa się w dwóch etapach, które łącznie trwają 5 lat od czasu złożenia pierwszych ślubów po okresie nowicjatu. Pierwsza część odbywa się we Wrocławiu i trwa 2 lata, w czasie których pełnimy różne funkcje przygotowujące nas do podjęcia w przyszłości konkretnych posług, np.:

-        Zakrystianin – zajmuje się przygotowywaniem wszystkiego co jest potrzebne do sprawowania Mszy świętej, nabożeństw, a także dba o porządek w zakrystii i o estetykę kościoła i kaplic przyklasztornych;

-        Furtian – ma bardzo duży kontakt tymi wszystkimi osobami, które przychodzą do klasztoru z różnymi potrzebami lub coś muszą u nas załatwić; jest to człowiek, który tworzy swoisty wizerunek naszej wspólnoty na zewnątrz, to od niego w dużej mierze zależy jak jesteśmy postrzegani przez tych wszystkich, którzy do nas przychodzą;

-        Pielęgniarz – jest brat, pełniący szczególną służbę na rzecz naszych zakonnych seniorów, często, w wyniku wieloletniej, ofiarnej służby w Zakonie, schorowanych i potrzebujących takiego brata pomocnika;

-        Kucharz – dba o to, aby nikt z nas nie chodził głodny, dzięki niemu mamy siły do tego by wstając każdego ranka wychwalać kochającego Boga naszą ofiarną i sumienną pracą;

-        Konserwator – odpowiada na wykonanie drobnych prac remontowych na terenie klasztoru, aby wszelkie instalacje działały sprawnie i były w dobrym stanie;

Ponad to bracia uczęszczają także na wykłady z Pisma świętego, historii Zakonu, teologii i liturgiki. Bracia juniorzyści uczestniczą także, wraz z braćmi klerykami, we wspólnych codziennych modlitwach, jak również w comiesięcznych dniach skupienia.

Drugi etap junioratu trwa 3 lata i odbywa się w poszczególnych klasztorach naszej prowincji zakonnej. W tym czasie bracia są już delegowani do konkretnej posługi, którą mają spełniać w klasztorze, do którego otrzymali tzw. obediencję, czyli takie skierowanie do zamieszkania w danym domu zakonnym.

Powołanie do bycia bratem zakonnym jest bardzo specyficznym i wdzięcznym darem od samego Pana Boga, gdyż talenty, którymi sam Bóg mnie obdarował mogę w pełni realizować i dzielić się nimi z innymi współbraćmi. Zachęcam Was drodzy czytelnicy, abyście i Wy odważyli się podjąć trud odkrywania tych szczególnych talentów w Waszym życiu.

 

Br. Pacyfik OFM

 

Czekamy na wasze zaproszenia
 
 
 
jesteś 151434 odwiedzający (352554 wejścia) Zapraszamy ponownie
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja