Bł. Jan Dun Szkot - 8.11.

8 listopada

Bł. Jan Duns Szkot, kapłan oraz „doktor subtelny i maryjny”

z I Zakonu (1265-1308)

 

 


Urodził się w 1265 r. w Duns w Szkocji, stąd jego przydomek Szkot. W 13 roku życia został przyjęty do szkoły początkowej franciszkanów w Haddington. Po wstąpieniu do Zakonu Braci Mniejszych (przed 1291) uzupełnił swoje wykształcenie studiami w Oksfordzie i w Paryżu. 17 III 1291 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Oliviera Suttona z Lincoln. Do 1300 r. prowadził wykłady z filozofii i teologii w Cambridge i Oksfordzie.

W 1302 r. nauczał w paryskiej Dzielnicy Łacińskiej w studium zakonnym, które było filią uniwersytetu. Tu opracowywał komentarze do sentencji Piotra Lombarda, bronił publicznie prawdy Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i został nazwany „doktorem subtelnym”. W 1303 r. odmówił przyłączenia się do zwołanego przez króla Francji Filipa IV Pięknego schizmatyckiego soboru, wymierzonego przeciwko papieżowi Bonifacemu VIII, i z tego powodu musiał na pewien czas opuścić Paryż.

W 1305 r. wrócił tam jako „mistrz teologii”. W 1307 r. z powodów, które nie są dostatecznie jasne, jeszcze raz opuścił Paryż. Udał się wówczas do Niemiec, gdzie tryumfalnie został przyjęty w Kolonii.

Ojciec Jan Duns Szkot w swoim nauczaniu kładł nacisk na powszechny prymat Chrystusa, na Niepokalane Poczęcie Maryi, pierwszeństwo miłości przed wiedzą, woli przed rozumem oraz na wartość każdej osoby. Słynne jest zdanie Jana Dunsa Szkota: Potuit, decuit, ergo fecit.

Zmarł w Kolonii 8 XI 1308 r. Jego grób znajduje się w kościele Braci Mniejszych Konwentualnych; wpierw umiejscowiony był w kaplicy Trzech Króli, a od 1320 r. przed głównym ołtarzem.

20 III 1993 r. w czasie uroczystych Nieszporów w bazylice św. Piotra w Rzymie papież Jan Paweł II potwierdził jego kult.

Jan Duns Szkot wraz ze św. Tomaszem z Akwinu i św. Bonawenturą uchodzi za wybitnego nauczyciela teologii. Niemiecki filozof Martin Heidegger nazwał go „myślicielem przyszłości”.

Boże, Ty w bł. Janie Dunsie Szkocie dałeś Twojemu Kościołowi wzniosły wzór nauki; udziel nam światła dla zrozumienia jego nauczania i siły do naśladowania jego przykładu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Źródło: T. Słotwiński OFM, M. Damian OFM, "Święci franciszkańscy na każdy dzień"

Katecheza Benedykta XVI podczas audiencji ogólnej 7 lipca 2010.

 

Czekamy na wasze zaproszenia
 
 
 
jesteś 151436 odwiedzający (352562 wejścia) Zapraszamy ponownie
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja