Św. Klara z Asyżu - 11.08.

11 sierpnia

Św. Klara z Asyżu

dziewica (1193-1253)

założycielka II Zakonu

 


Przyszła na świat 16 VI 1193 r. w Asyżu w szlacheckiej rodzinie Hortulany i Favaronego Offreduccio di Bernardino. W Niedzielę Palmową, nocą z 18 na 19 III 1212 r., w Porcjunkuli Klara przyjęła habit z rąk Franciszka. I tak powstał Zakon Ubogich Pań, zwanych potem klaryskami. W kilka tygodni później Klara i jej pierwsze towarzyszki osiedlają się w klasztorze św. Damiana. Niebawem przyłączyły się do niej jej rodzona siostra Agnieszka i młodsza siostra Beatrycze oraz matka, Hortulana.

Klara zwykła siebie nazywać "roślinką" św. Franciszka. Gdy obdarzony stygmatami Franciszek zapadł na zdrowiu, Klara przyjęła go u św. Damiana i pielęgnowała w celi zbudowanej dlań w gospodzie. Na krótko przed śmiercią Franciszek przekazał jej ostatnie posłanie, po zgonie zaś (3 X 1226 r.) bracia przynieśli jego ciało do św. Damiana, by Klara po raz ostatni mogła oglądnąć jego stygmaty.

Papież Grzegorz IX powierzył klaryski opiece i trosce braci mniejszych. Za Innocentego IV Klara musiała energicznie bronić przywileju "najwyższego ubóstwa".

Żywiła gorące nabożeństwo do Męki Pańskiej i Eucharystii. Siła tego nabożeństwa sprawiła, że w latach 1240 i 1241 Saraceni zostali zmuszeni odstąpić od obleganego Asyżu. Siostra Klara zatapiała się w kontemplacji Dzieciątka Jezus, ubogiego i ukrzyżowanego Chrystusa, z którym pragnęła całkowicie się utożsamić.

Życie Klary; którym kierował Franciszek, miało charakter kontemplacyjny i klauzurowy, lecz nie pustelniczy. Siostry klaryski orędowały za całą ludzkością. Do św. Agnieszka z Pragi Klara napisała: "Uważam cię za pomocnicę samego Boga i za podporę słabych, chwiejących się członków Jego niewysłowionego Ciała".

Klara zmarła 11 VIII 1253 r. Pochowano ją w kościele św. Jerzego w Asyżu, a od 1260 r. spoczywa do dziś w bazylice pod jej wezwaniem.

Często przedstawia się św. Klarę z monstrancją w ręku, gdyż wytrwale adorowała Najświętszy Sakrament i przyjmowała go siedem razy w roku, zgodnie z regułą. Obłożnie chora, jeszcze wyszywała korporały i wysyłała je do ubogich kościołów doliny Spoleto.

Papież Aleksander IV kanonizował ją 15 VIII 1255 r., a Pius XII dnia 14 II 1958 r. ogłosił ją patronką telewizji.

Miłosierny Boże, Ty doprowadziłeś św. Klarę do umiłowania ubóstwa; spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy żyjąc w ubóstwie ducha, zgodnie z nauką Chrystusa doszli do oglądania Ciebie w Królestwie niebieskim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Tekst pochodzi z: T. Słotwiński OFM, M. Damian OFM, "Święci franciszkańscy na każdy dzień"
Więcej o św. Klarze z Asyżu: www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/08-11.php3


 


 

Czekamy na wasze zaproszenia
 
 
 
jesteś 151434 odwiedzający (352558 wejścia) Zapraszamy ponownie
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja