Św. Antoni z Padwy - 13.06.

13 czerwca

Św. Antoni z Padwy

 


Św. Antoni z Padwy, kapłan i ewangeliczny Doktor Kościoła z I Zakonu (1195-1231) Ferdynand Bulhoes przyszedł na świat 15 VIII 1195 r. w Lizbonie (Portugalia) jako syn Marcina i Marii (inne źródła podają, że Teresy Tabeiry). Do 15 roku życia uczęszczał do szkoły przykatedralnej. Następnie wstąpił do klasztoru św. Wincentego de Fora w pobliżu Lizbony, należącego do kanoników regularnych św. Augustyna, gdzie oddał się studiom Pisma św. i Ojców Kościoła. Z Lizbony przeniósł się do klasztoru św. Krzyża w Coimbrze. W 1220 r. poruszony wieścią o śmierci pierwszych pięciu męczenników franciszkańskich przyłączył się do braci mniejszych. Przywdziawszy habit franciszkański, przybrał imię Antoni. Ożywiony pragnieniem osiągnięcia palmy męczeńskiej, chciał udać się do Maroka, ale przeciwne wiatry rzuciły go na Sycylię. W 1221 r. brał udział w kapitule generalnej zakonu w Asyżu, gdzie spotkał się ze św. Franciszkiem i skąd zabrał go prowincjał Romanii Gracjan. Pewien czas przebywał w pustelni Monte Paolo koło Forli, gdzie dał się poznać jako utalentowany kaznodzieja. Od tej chwili zaczął głosić Słowo Boże innowiercom w północnych Włoszech i w południowej Francji. W latach 1227-1230 pełnił posługę prowincjała Romanii. W 1230 r. przybył do Padwy, gdzie w dalszym ciągu głosił kazania, których tematem były prawdy wiary i moralności. Zwalczał lichwę, więzienie za długi i wyzysk biednych. Potem usunął się do Camposampiero. Wnet śmiertelnie zachorował. Zmarł 13 VI 1231 r. w Padwie w klasztorze Klarysek.


Postacią Antoniego wcześnie zajęli się hagiografowie. Rozkwitły kwiaty pięknych legend. Antoni czczony jest jako wielki cudotwórca, a franciszkanie traktują go jako wielkiego kaznodzieję i Doktora Kościoła. Antoni z Padwy (lub z Lizbony) należy do najpopularniejszych świętych w świecie. Wzywa się go jako orędownika rzeczy zgubionych. Jest patronem narzeczonych i małżonków. Szuka się u niego wstawiennictwa przed rozwiązaniem i w niepłodności. Szczególnej czci św. Antoniego poświęcone są wtorki. Niemal w każdym kościele znajduje się jego wizerunek i skarbonka z napisem „Chleb św. Antoniego”. Przedstawiany jest z księgą w ręku, z lilią, z Dzieciątkiem Jezus, z sercem i z ogniem. Papież Grzegorz IX kanonizował go w Spoleto 30 V 1232 r. Pius XII ogłosił

Antoniego z Padwy Doktorem Kościoła 16 I 1946 r.

 

Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi św. Antoniego z Padwy jako znakomitego kaznodzieję i orędownika ubogich; spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem prowadzili życie zgodne z Ewangelią i we wszelkich przeciwnościach doznawali Twojej pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Czekamy na wasze zaproszenia
 
 
 
jesteś 151434 odwiedzający (352555 wejścia) Zapraszamy ponownie
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja