FOPD

Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom znajduje się w murach XVIII wiecznego klasztoru franciszkańskiego. Stanowi miejsce, gdzie dzieci mają drugi dom. Przychodzą do nas głównie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, czy po prostu z rodzin, które znalazły się tarapatach.
Powstał 1 września 1997 r. na wniosek Kapituły Prowincjalnej. Pierwszym dyrektorem i pomysłodawcą był o. Paweł Tarnowski. Dzięki jego pedagogicznemu talentowi, ale przede wszystkim otwartości serca, powstała bezpieczna przestrzeń dla młodego człowieka doświadczonego rodzinnymi problemami. Kolejni dyrektorzy: o. Tobit Wołowiec, o. Jozafat Gohly kontynuowali dzieło. Od samego początku w Ośrodku pracuje na stałe pani Bożena Wojnarska. Obecnie Ośrodkiem kieruje o. Łazarz Tomasz Żukowski.

Przez minione 13 lat Ośrodek wtopił się w krajobraz miasta, gminy, powiatu głubczyckiego i w ogóle Opolszczyzny, stając się miejscem, w którym płonie przyjazny dla wszystkich „Brat Ogień” – płomień miłości, rozgrzewający tych, którzy poszukują sensu i celu życia.
Trudno policzyć ile dzieci i młodzieży rozpoczęło tutaj patrzeć na świat oczami przepełnionymi nadzieją. Wszyscy przebywający w Ośrodku, traktują i traktowali go jako drugi dom.

Każdego popołudnia klasztorne pomieszczenia wypełnia gwar, śmiech i radość około 30 dziecięcych głosów. Czasem jednak i łez kilka na twarzach… Staramy się, by Ośrodek był miejscem pracy (odrabianie zadań domowych, nauka, rozwijanie swoich umiejętności i odkrywanie talentów); miejscem rekreacji i odpoczynku (liczne gry, zabawy, ćwiczenia); miejscem spotkania z bliskimi ( przyjaciele, koledzy i inni ciekawi ludzie).
Wraz z grupą ok. 20 wolontariuszy, kilkoma emerytowanymi nauczycielami staramy się, by dzieciaki miały atmosferę bezpieczeństwa, opartą na otwartości, prawdzie, wyrozumieniu i cierpliwości. W Ośrodku mamy kilka sal gdzie prowadzone są zajęcia; kuchnię, jadalnię, łazienki. Planujemy jedno z pomieszczeń wyremontować i dostosować na potrzeby siłowni - małej Sali gimnastycznej. Mamy do dyspozycji wysłużonego busa i samochód osobowy.

Dwa razy do roku urządzamy kiermasz przedświąteczny naszych prac. Kilka razy do roku natomiast organizujemy pikniki rodzinne, w czasie których do zabawy zapraszamy mieszkańców naszego miasta.
Każdego dnia dbamy o porządek w naszych pomieszczeniach, przygotowujemy wspólnie posiłek, czyli uczymy się życia. Od kilku lat współpracujemy z Opolskim Bankiem Żywności. Pozwala to na udzielanie pomocy żywnościowej całym rodzinom. Co jakiś czas wyruszamy na wycieczki, zwiedzając nasze miasto jak również inne ciekawe miejsca. Wszystkie zajęcia prowadzone przez Ośrodek są nieodpłatne. To wszystko dzięki ogromnej życzliwości władz Miasta i Gminy jak również wielu dobrym ludziom i instytucjom.
o. Łazarz Żukowski

Komentarze do tej strony:
Komentarz pochodzi od Buse( r81bk.ru ), 19.10.2012, o 17:50 (UTC):
Thanks on creating one of the most sltiysh blogs I have come across in a long time! It’s truly incredible how much you are able to take away from some thing simply because of how aesthetically gorgeous it is. Youve created a fantastic be site fantastic graphics , structure. site!My blog is on .Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twój adres email:
Twoja wiadomość:

Reklama
 
 

Czekamy na wasze zaproszenia
 
 
 
jesteś 127288 odwiedzający (308504 wejścia) Zapraszamy ponownie
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=